Villkor och Bestämmelser

Tillgång till och användning av webbplatsen www.ryvita.com tillhandahålls av The Jordans & Ryvita Company, a division of ABF Grain Products Limited (”Jordans & Ryvita”) på följande villkor:

 1. Genom att använda www.ryvita.com samtycker du till att vara rättsligt bunden av dessa villkor, vilka träder i kraft direkt första gången du använder www.ryvita.com. Besök inte www.ryvita.com om du inte samtycker till att vara rättsligt bunden av samtliga av följande villkor.
 2. Jordans & Ryvita kan komma att ändra dessa villkor när som helst genom att lägga ut ändringar online. Titta igenom dessa villkor regelbundet för att vara säker på att du är medveten om ändringar som Jordans & Ryvita gjort. Din första användning av www.ryvita.com efter att ändringar lagts ut innebär att du samtycker till att vara rättsligt bunden av dessa villkor i deras uppdaterade och/eller förändrade form.

Användning av www.ryvita.com

 1. Du får inte kopiera, reproducera, på nytt publicera, hämta, sända, överföra, offentligöra eller på annat sätt använda innehållet på www.ryvita.com annat än för personlig, icke-kommersiell användning. Du accepterar även att inte omarbeta, ändra eller skapa derivativa verk från innehållet på www.ryvita.com, annat än för personlig, icke-kommersiell användning. All annan användning av innehållet på www.ryvita.com kräver ett tidigare skriftligt tillstånd från Jordans & Ryvita.
 2. Tillgång till www.ryvita.com ges på tillfällig basis, och vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka tjänsten utan förvarning. Vi är inte ansvariga om webbplatsen av någon anledning vid något tillfälle är otillgänglig under en viss period.
 3. Du går med på att använda www.ryvita.com enbart för lagliga ändamål och på ett sätt som inte kränker andras rättighet till användning och glädje av www.ryvita.com, och som inte inskränker eller förhindrar detta. Förbjudet beteende inkluderar att trakassera, ansätta eller besvära andra personer, överföra obscent eller stötande innehåll eller störa det normala samtalsflödet på www.ryvita.com.

Ansvarsfriskrivningar och begränsning av skadeståndsansvar

Innehållet på www.ryvita.com, inklusive information, namn, bilder, foton, logotyper och ikoner kopplade till Jordans & Ryvita och/eller dess produkter och tjänster (eller till tredje parters produkter och tjänster) tillhandahålls ”i befintligt skick” och på en ”tillgänglighets”-basis, utan några föreställningar och utan att några garantier lämnas (uttryckligen eller underförstått i lagen) så långt lagen tillåter, inklusive de underförstådda garantierna om tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, icke-överträdelse, kompatibilitet, säkerhet och exakthet.

 1. Råd som ges på www.ryvita.com är allmänna. Jordans & Ryvita kan inte ge råd om kost och livsstil för enskilda personer. Om du behöver personligt anpassade råd gällande mat, näring och livsstil bör du kontakta en läkare eller dietist.
 2. Delar av vår webbplats kan innehålla länkar till tredje parters webbplatser för att göra information mer tillgänglig för dig. När du besöker en annan webbplats än Jordans & Ryvitas, även en som kanske har vår logotyp eller våra dotter- och moderbolags logotyper, ska du vara medveten om att vi inte kontrollerar innehållet och inte är ansvariga för rutiner för integritetsskydd på den webbplatsen. Vi rekommenderar att du noggrant läser igenom villkoren och bestämmelserna samt integritetspolicyn på varje webbplats du besöker. Dessa villkor och bestämmelser samt vårt integritetsmeddelande online täcker inte informationsrutinerna på webbplatser som vår webbplats länkar till. Dessa webbplatser kan skicka sina egna cookies till användare, samla in data eller be om personuppgifter.
 3. Jordans & Ryvita kommer under inga omständigheter att ansvara för några av följande förluster eller skador (oavsett om dessa förluster var väntade, förutsägbara eller kända): (a) förlust av data, (b) förlust av inkomst eller väntade vinster, (c) affärsförluster, (d) förlust av möjligheter, (e) förlust av goodwill eller skadat rykte, (f) förluster för tredje parter eller (g) indirekta, sekundära eller särskilda skador samt straffskadestånd som uppstått genom användningen av www.ryvita.com, oavsett åtgärd.
 4. Jordans & Ryvita garanterar inte att funktionerna på www.ryvita.com kommer att vara oavbrutna eller felfria, att defekter kommer att åtgärdas eller att www.ryvita.com eller servern som gör webbplatsen tillgänglig är fria från virus eller programfel.

Immateriella rättigheter

 1. Namn, bilder och logotyper som identifierar Jordans & Ryvita eller tredje parter och deras produkter och tjänster omfattas av Jordans & Ryvitas och/eller tredje parters upphovsrätt, mönsterskydd och varumärken. Ingenting i dessa villkor ska tolkas som att rättigheten att använda de varumärken, patent, mönsterskydd eller upphovsrätter som tillhör Jordans & Ryvita eller någon tredje part överförs underförstått, med tyst medgivande eller på något annat sätt.

Bidrag till www.ryvita.com

 1. När du inbjuds att lämna någon form av bidrag till www.ryvita.com (inklusive texter, foton, grafik, videor eller ljud) accepterar du, genom att lämna ditt bidrag, att ge Jordans & Ryvita löpande, royaltyfri, icke-exklusiv, underlicensierbar rättighet och licens att använda, reproducera, modifiera, anpassa, publicera, översätta, skapa derivata verk av, distribuera, framföra, spela upp, göra tillgänglig för allmänheten samt inneha all upphovsrätt och all reklamrättighet till ditt bidrag globalt och/eller att införliva ditt bidrag i andra verk inom de medier som nu finns tillgängliga eller som kommer att utvecklas senare. Detta gäller alla rättigheter som kan finnas i ditt bidrag och i enlighet med restriktioner av integriteten som anges i Jordans & Ryvitas integritetspolicy. Lämna inte ditt bidrag till www.ryvita.com om du inte vill ge Jordans & Ryvita rättigheterna som lades fram ovan.
 2. Angående stycke 1: Genom att lämna ditt bidrag till www.ryvita.com
  • garanterar du att ditt bidrag
  • är ditt eget originalverk och att du har rätt att göra det tillgängligt för Jordans & Ryvita för alla ovannämnda syften.
  • inte är nedsättande och
  • inte bryter mot någon lag.

Allmänt

 1. Om det råder någon motstridighet mellan dessa villkor och särskilda villkor som förekommer någon annanstans på www.ryvita.com, gäller de senare.
 2. Om något av dessa villkor fastställs som olagligt, ogiltigt eller på annat sätt omöjligt att verkställa av juridiska skäl i de stater eller länder där det är avsett att gälla, ska villkoret, i den utsträckning och inom den lagstiftning det är olagligt, ogiltigt eller inte verkställbart, ogiltigförklaras och tas bort från dessa villkor, och de kvarvarande villkoren ska förbli giltiga och verkställbara och vara fortsatt bindande.
 3. Dessa villkor ska regleras och tolkas i enlighet med lagstiftningen i England och Wales.