Vilkår for Bruk

Tilgang til og bruk av dette nettstedet, www.ryvita.com, gis av The Jordans & Ryvita Company, a division of ABF Grain Products Limited («Jordans & Ryvita») underlagt følgende vilkår:

 1. Ved å bruke www.ryvita.com godtar du å være juridisk bundet av disse vilkårene som trer i kraft første gang du bruker www.ryvita.com. Hvis du ikke ønsker å være juridisk bundet av alle de følgende vilkårene, må du ikke bruke www.ryvita.com.
 2. Jordans & Ryvita kan når som helst endre disse vilkårene ved å publisere endringene på nettstedet. Gå jevnlig gjennom vilkårene for å sikre at du er kjent med eventuelle endringer foretatt av Jordans & Ryvita. Hvis du fortsetter å bruke www.ryvita.com etter at endringene er publisert, betyr dette at du godtar å være juridisk bundet av disse vilkårene med oppdateringer og/eller endringer.

Bruk av www.ryvita.com

 1. Du kan ikke kopiere, gjengi, gi ut, laste ned, legge ut, kringkaste, overføre, gjøre tilgjengelig for allmennheten eller på annen måte bruke innhold fra www.ryvita.com på noen måte utover egen personlig, ikke-kommersiell bruk. Du godtar også å ikke tilpasse, endre eller opprette verk som er avledet av innhold fra www.ryvita.com utover egen personlig, ikke-kommersiell bruk. Annen bruk av innhold fra www.ryvita.com krever skriftlig tillatelse på forhånd fra Jordans & Ryvita.
 2. Tilgang til www.ryvita.com gis på midlertidig basis, og vi forbeholder oss retten til å trekke tjenesten tilbake uten varsel. Vi vil ikke være erstatningsansvarlige hvis nettstedet vårt er utilgjengelig til enhver tid eller for enhver tidsperiode, uansett årsak.
 3. Du godtar å bruke www.ryvita.com kun til lovlige formål og på en måte som ikke krenker rettighetene til, begrenser eller forhindrer andres bruk og glede av www.ryvita.com. Forbudt atferd omfatter å trakassere eller forårsake ubehag eller besvær for andre personer, overføre obskønt eller støtende innhold eller forstyrre flyten i den normale dialogen på www.ryvita.com.

Fraskrivelse av og begrensninger i erstatningsansvar

Innhold på www.ryvita.com, inkludert informasjon, navn, illustrasjoner, fotografier, logoer og ikoner vedrørende eller knyttet til Jordans & Ryvita og/eller dennes produkter og tjenester (eller en tredjeparts produkter og tjenester), leveres «SOM ER» og «SOM TILGJENGELIG», uten noen framstilling eller garanti (verken uttrykket eller underforstått etter loven) i den utstrekning loven tillater det, inkludert underforstått garanti om tilfredsstillende kvalitet, formålstjenlighet, ukrenkelighet, kompatibilitet, sikkerhet og nøyaktighet.

 1. Rådene som gis på www.ryvita.com, er av generell natur. Jordans & Ryvita kan ikke gi personlig tilpasset rådgivning om kosthold eller livsstil. Hvis du har behov for personlig tilpasset rådgivning om mat, ernæring og livsstil, bør du kontakte lege eller ernæringsfysiolog.
 2. Nettstedet kan inneholde koblinger til tredjeparters nettsteder for å gjøre informasjon lett tilgjengelig for deg. Når du søker tilgang til et nettsted som ikke tilhører Jordans & Ryvita, har vi ingen kontroll over innholdet og er ikke ansvarlig for personvernspraksis på det nettstedet, selv om angjeldende nettsted kan inneholde vår logo eller logo for et datter- eller foreldreselskap. Vi anbefaler at du gjennomgår retningslinjene for personvern for alle nettsteder du besøker. Disse vilkårene for bruk samt våre retningslinjer for personvern dekker ikke informasjonspraksis for nettstedene som det finnes kobling til fra nettstedet vårt. Disse andre nettstedene kan sende sine egne informasjonskapsler til brukere, innhente data eller be om at brukerne oppgir personopplysninger.
 3. Ikke under noen omstendigheter vil Jordans & Ryvita være erstatningsansvarlige for noen av følgende tap eller skader (uavhengig av om slike tap ble forutsett, var forutsigbare, kjente eller annet): (a) tap av data, (b) tap av inntekt eller forventet fortjeneste, (c) tap av forretninger, (d) tap av mulighet, (e) tap av goodwill eller skade på omdømme, (f) tap lidd av tredjeparter eller (g) alle indirekte skader, følgeskader, spesielle skader eller straffeerstatninger som skyldes bruk av www.ryvita.com uavhengig av handlingsform.
 4. Jordans & Ryvita garanterer ikke at funksjonalitet som finnes på www.ryvita.com, vil være uavbrutt eller feilfri, at mangler vil bli korrigert eller at www.ryvita.com eller serveren som gjør nettstedet tilgjengelig, er fri for viruser og feil.

Åndsverk

 1. Navn, bilder og logoer som identifiserer Jordans & Ryvita eller tredjeparter og deres produkter og tjenester, er underlagt opphavsrett, designrettigheter og varemerker som tilhører Jordans & Ryvita og/eller tredjeparter. Ingenting i disse vilkårene skal oppfattes som å overføre underforstått, gjennom antakelse eller på annen måte noen lisens eller rettighet til å bruke varemerker, patenter, designrettigheter eller opphavsrett som tilhører Jordans & Ryvita eller noen tredjepart.

Bidrag til www.ryvita.com

 1. Når du blir invitert til å levere bidrag til www.ryvita.com (inkludert tekst, fotografier, grafikk, video eller lyd), godtar du ved å sende inn ditt bidrag å gi Jordans & Ryvita en evigvarende, royalty-fri, ikke-eksklusiv rett og lisens som kan fremlisensieres, til å bruke, gjengi, modifisere, tilpasse, offentliggjøre, oversette, skape avledede verk fra, distribuere, fremføre, spille av, gjøre tilgjengelig for allmennheten og utøve all opphavsrett og publiseringsrett for bidraget ditt på global basis og/eller å inkorporere bidraget ditt i andre verk i alle medier som er kjent nå eller som blir utviklet i fremtiden for hele rettighetsperioden som kan finnes for bidraget ditt, og i samsvar med begrensningene for personvern som beskrevet i Jordans & Ryvitas retningslinjer for personvern. Hvis du ikke vil gi Jordans & Ryvita rettighetene som er beskrevet ovenfor, må du ikke sende bidraget ditt til www.ryvita.com.
 2. Med henvisning til artikkel 1 ved å sende inn et bidrag til www.ryvita.com kan du:
  • garanterer du at bidraget ditt
  • er ditt eget originalverk og at du har rett til å gjøre det tilgjengelige for Jordans & Ryvita for alle formål som er spesifisert ovenfor
  • ikke er ærekrenkende
  • ikke bryter noen lov

Generelt

 1. Hvis det er konflikt mellom disse vilkårene og spesifikke vilkår som vises andre steder på www.ryvita.com, skal sistnevnte gjelde.
 2. Hvis noen av disse vilkårene avgjøres å være ulovlige, ugyldige eller av andre årsaker ikke er tvangskraftige iht. lovgivningen i stater eller land der disse vilkårene er ment å være i kraft, vil dette vilkåret, i den utstrekning og i denne jurisdiksjonen det er ulovlig, ugyldig eller ikke tvangskraftig, bli utskilt og slettet fra disse vilkårene og de gjenværende vilkårene forbli, ha full kraft og fortsatt være bindende og tvangskraftige.
 3. Disse vilkårene skal være underlagt og tolkes i samsvar med lovgivningen i England og Wales.